مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

CASIO EFR-552SG-1A2

ساعت مچی مردانه اسپرت CASIO EFR-552SG-1A2

ساعت مچی مردانه اسپرت CASIO EFR-552SG-1A2
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت : 1,329,000 تومان

CASIO EFR-552D-1A2

ساعت مچی مردانه کرنوگراف CASIO EFR-552D-1A2

ساعت مچی مردانه کرنوگراف CASIO EFR-552D-1A2
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 1,088,000 تومان
قیمت : 1,249,000 تومان

CASIO MTP-1183E-7B

ساعت مچی مردانه CASIO MTP-1183E-7B

ساعت مچی مردانه CASIO MTP-1183E-7B
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
فاقد مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 300,000 تومان
قیمت : 302,000 تومان

CASIO MTP-1292D-1

ساعت مچی مردانه CASIO MTP-1292D-1

ساعت مچی مردانه CASIO MTP-1292D-1
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 630,000 تومان
قیمت : 727,000 تومان

CASIO MTP-E312D-7

ساعت مچی مردانه CASIO MTP-E312D-7

ساعت مچی مردانه CASIO MTP-E312D-7
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
فاقد مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 590,000 تومان
قیمت : 680,000 تومان

CASIO AW-80D-7

ساعت مچی مردانه CASIO AW-80D-7

ساعت مچی مردانه CASIO AW-80D-7
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
قطب‌نمای دیجیتال،
قابلیت نمایش ساعت دوم،
نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 442,000 تومان
قیمت : 472,000 تومان

CASIO BGA-230S-2A

ساعت مچی مردانه اسپرت BGA-230S-2A

ساعت مچی مردانه اسپرت BGA-230S-2A
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
قابلیت نمایش ساعت دوم،
نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 1,255,000 تومان
قیمت : 1,422,000 تومان

CASIO GA-100CB-1

ساعت مچی مردانه اسپرت CASIO GA-100CB-1

ساعت مچی مردانه اسپرت CASIO GA-100CB-1
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
قابلیت نمایش ساعت دوم،
نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 1,200,000 تومان
قیمت : 1,382,000 تومان

CASIO GD-400-1DR

ساعت مچی اسپرت CASIO GD-400-1DR

ساعت مچی اسپرت CASIO GD-400-1DR
قیمت : 968,000 تومان

CASIO GD-400-2D

ساعت مچی اسپرت CASIO GD-400-2D

ساعت مچی اسپرت CASIO GD-400-2D
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
قابلیت نمایش ساعت دوم،
نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 968,000 تومان
قیمت : 1,098,000 تومان

CASIO EFR-304L-7

ساعت مچی مردانه اسپرت CASIO EFR-304L-7

ساعت مچی مردانه اسپرت CASIO EFR-304L-7
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 1,630,000 تومان
قیمت : 1,750,000 تومان

CASIO EFR-304PG-2A

ساعت مچی مردانه اسپرتEFR-304PG-2A

ساعت مچی مردانه اسپرتEFR-304PG-2A
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
فاقد تاریخ شمار،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 1,898,000 تومان
قیمت : 2,000,000 تومان

CASIO EFR-554RR-2

ساعت مچی مردانه اسپرت CASIO EFR-554RR-2

ساعت مچی مردانه اسپرت CASIO EFR-554RR-2
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 1,550,000 تومان
قیمت : 1,700,000 تومان

CASIO SGW-600H-9

ساعت مچی مردانه-زنانه اسپرت CASIO SGW-600H-9

ساعت مچی مردانه-زنانه اسپرت CASIO SGW-600H-9
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
آلارم،
قطب‌نمای دیجیتال،
قابلیت نمایش ساعت دوم،
نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 880,000 تومان
قیمت : 995,000 تومان

CASIO ERA-600L-2

ساعت مچی مردانه کرنوگراف CASIO ERA-600L-2

ساعت مچی مردانه کرنوگراف CASIO ERA-600L-2
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
سرعت سنج (تاکی متر)،
آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
قابلیت نمایش ساعت دوم،
نور پس زمینه،
عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 157,000 تومان
قیمت : 2,076,000 تومان

CASIO PRW-3500-1

ساعت مچی مردانه اسپرت CASIO PRW-3500-1

ساعت مچی مردانه اسپرت CASIO PRW-3500-1
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
سرعت سنج (تاکی متر)،
آلارم،
قطب‌نمای دیجیتال،
قابلیت نمایش ساعت دوم،
نور پس زمینه،
عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت : 3,723,000 تومان
طراحی و پشتیبانی مرکز فاوا 09395693322