مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

CITIZEN EX1320-54E

ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن CITIZEN EX1320-54E

ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن CITIZEN EX1320-54E
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
فاقد تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت : 1,896,000 تومان

CITIZEN EM0639-81A

ساعت مچی عقربه ای زنانه CITIZEN EM0639-81A

ساعت مچی عقربه ای زنانه CITIZEN EM0639-81A
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
فاقد تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 2,643,850 تومان
قیمت : 3,280,000 تومان

CITIZEN EM0631-83D

ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن CITIZEN EM0631-83D

ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن CITIZEN EM0631-83D
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
فاقد تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 2,183,000 تومان
قیمت : 2,740,000 تومان

CITIZEN EM0401-59A

ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن CITIZEN EM0401-59A

ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن CITIZEN EM0401-59A
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
فاقد تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 2,414,000 تومان
قیمت : 3,070,000 تومان

CITIZEN EM0400-51B

ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن CITIZEN EM0400-51B

ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن CITIZEN EM0400-51B
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
فاقد تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 2,349,000 تومان
قیمت : 3,200,000 تومان

CITIZEN EM0400-51L

ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن CITIZEN EM0400-51L

ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن CITIZEN EM0400-51L
قیمت قبلی : 2,349,000 تومان
قیمت : 3,200,000 تومان

CITIZEN BU4027-88E

ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن CITIZEN BU4027-88E

ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن CITIZEN BU4027-88E
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
قیمت قبلی : 2,290,000 تومان
قیمت : 2,700,000 تومان

CITIZEN BM7400-80L

ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن CITIZEN BM7400-80L

ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن CITIZEN BM7400-80L
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قیمت قبلی : 1,839,000 تومان
قیمت : 2,300,000 تومان

CITIZEN BJ6480-51L

ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن CITIZEN BJ6480-51L

ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن CITIZEN BJ6480-51L
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
قیمت قبلی : 2,349,000 تومان
قیمت : 3,200,000 تومان

CITIZEN NP1020-15A

ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن CITIZEN NP1020-15A

ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن CITIZEN NP1020-15A
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
قیمت قبلی : 2,758,000 تومان
قیمت : 3,300,000 تومان

CITIZEN ED8094-52N

ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن CITIZEN ED8094-52N

ساعت مچی عقربه ای زنانه سیتی زن CITIZEN ED8094-52N
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 1,378,000 تومان
قیمت : 1,640,000 تومان

CITIZEN AN3610-04H

ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن CITIZEN AN3610-04H

ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن CITIZEN AN3610-04H
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 1,185,000 تومان
قیمت : 1,760,000 تومان

CITIZEN AW1570-87H

ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن CITIZEN AW1570-87H

ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن CITIZEN AW1570-87H
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قیمت قبلی : 1,897,000 تومان
قیمت : 2,400,000 تومان

CITIZEN BI5000-01A

ساعت مچی مردانه CITIZEN BI5000-01A

ساعت مچی مردانه CITIZEN BI5000-01A
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
فاقد مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
قیمت قبلی : 919,000 تومان
قیمت : 1,100,000 تومان

CITIZEN BM7334-66L

ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن CITIZEN BM7334-66L

ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن CITIZEN BM7334-66L
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قیمت قبلی : 2,525,000 تومان
قیمت : 3,170,000 تومان

CITIZEN BI5054-53L

ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن CITIZEN BI5054-53L

ساعت مچی عقربه ای مردانه سیتی زن CITIZEN BI5054-53L
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قیمت قبلی : 1,490,000 تومان
قیمت : 1,640,000 تومان
طراحی و پشتیبانی مرکز فاوا 09395693322