مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

KENNETH COLE KC-1707

ساعت مچی عقربه ای مردانه کنت کول KC-1707

ساعت مچی عقربه ای مردانه کنت کول KC-1707
قیمت قبلی : 330,000 تومان
قیمت : 700,000 تومان

KENNETH COLE KC-1724

ساعت مچی دیجیتالی مردانه کنت کول KC-1724

ساعت مچی دیجیتالی مردانه کنت کول KC-1724
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 340,000 تومان
قیمت : 750,000 تومان

KENNETH COLE KC-4732

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-4732

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-4732
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
فاقد تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 400,000 تومان
قیمت : 799,000 تومان

KENNETH COLE KC-4740

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-4740

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-4740
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 520,000 تومان
قیمت : 780,000 تومان

KENNETH COLE KC-4742

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-4742

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-4742
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
فاقد تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 520,000 تومان
قیمت : 780,000 تومان

KENNETH COLE KC-2627

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-2627

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-2627
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
سرعت سنج (تاکی متر)،
آلارم،
قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت : 440,000 تومان

KENNETH COLE KC-1981

ساعت مچی عقربه ای مردانه کنت کول KC-1981

ساعت مچی عقربه ای مردانه کنت کول KC-1981
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
نور پس زمینه،
عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 610,000 تومان
قیمت : 915,000 تومان

KENNETH COLE KC-3218

ساعت مچی عقربه ای مردانه کنت کول KC-3218

ساعت مچی عقربه ای مردانه کنت کول KC-3218
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 410,000 تومان
قیمت : 615,000 تومان

KENNETH COLE KC-4915

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-4915

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-4915
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
عقربه های شب تاب،
قیمت قبلی : 570,000 تومان
قیمت : 855,000 تومان

KENNETH COLE KC-8045

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-8045

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-8045
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
فاقد تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 775,000 تومان
قیمت : 2,100,000 تومان

KENNETH COLE KC-8094

ساعت مچی عقربه ای مردانه کنت کول KC-8094

ساعت مچی عقربه ای مردانه کنت کول KC-8094
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 750,000 تومان
قیمت : 1,125,000 تومان

KENNETH COLE KC-4979

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-4979

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-4979
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
فاقد تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 495,000 تومان
قیمت : 742,000 تومان

KENNETH COLE KC-4962

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-4962

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-4962
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
فاقد تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 550,000 تومان
قیمت : 825,000 تومان

KENNETH COLE KC-4991

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-4991

ساعت مچی عقربه ای زنانه کنت کول KC-4991
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
مقاوم در برابر ضربه،
فاقد تاریخ شمار،
فاقد تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 585,000 تومان
قیمت : 1,550,000 تومان

KENNETH COLE KC-8042

ساعت مچی عقربه ای مردانه کنت کول KC-8042

ساعت مچی عقربه ای مردانه کنت کول KC-8042
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
کرنومتر یا کورنوگراف،
سرعت سنج (تاکی متر)،
آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 695,000 تومان
قیمت : 1,850,000 تومان

KENNETH COLE KC-9254

ساعت مچی عقربه ای مردانه کنت کول KC-9254

ساعت مچی عقربه ای مردانه کنت کول KC-9254
مشخصات :
مقاوم در برابر آب،
مقاوم در برابر ضربه،
فاقد تاریخ شمار،
فاقد قابلیت نمایش 24 ساعته،
فاقد کرنومتر یا کورنوگراف،
فاقد سرعت سنج (تاکی متر)،
فاقد آلارم،
فاقد قطب‌نمای دیجیتال،
فاقد قابلیت نمایش ساعت دوم،
فاقد نور پس زمینه،
فاقد عقربه های شب تاب،
فاقد تنظیم رادیویی،
قیمت قبلی : 895,000 تومان
قیمت : 1,340,000 تومان
طراحی و پشتیبانی مرکز فاوا 09395693322