بازگشت

بازگرداندن کالا

بازگرداندن کالا بازگرداندن کالا
استفاده از 7 روز ضمانت بازگشت چه شرایطی دارد؟
آسودگی خاطر و رضایت مندی مشتریان همواره از الویت‏‌های گالری ساعت مشایخ بوده است و ما در این راستا می‏‌کوشیم تا هر سفارش در شرایط مطلوب و مورد انتظار به دست مشتری برسد. با وجود این ممکن است مشتریان محترم پس از خرید، با مسایلی روبرو شوند که درچنین مواردی خدماتی در چارچوب خدمات پس […]